Generel information

Information om Corona-virussen, COVID-19

HB-Care følger tæt udviklingen fra Sundhedsstyrelsen vedrørende Corona-virussen, og vi iværksætter løbende de nødvendige foranstaltninger i den forbindelse. På nuværende tidspunkt har vi foretaget følgende forholdsregler:

  • Vi har gennemgået alle ansattes rejseaktiviteter for besøg i risikoområder. På den baggrund kan vi meddele, at ingen af vores chauffører har været på udenlandsrejse i de berørte områder i den af Sundhedsstyrelsen definerede tidsperiode.
  • Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger angående karantæne. Det betyder, at medarbejdere, der har rejst i risikoområder, vil blive sat i karantæne i 14 dage, ligesom passagerer først efter 14 dage kan benytte sig af HB-Care, hvis de har besøgt risikoområder.
  • Vi har nedsat en intern Beredskabsgruppe, der er i løbende dialog med sundhedsfagligt personale, og som efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger i takt med situationens udvikling.
  • HB-Cares chauffører har skærpet deres fokus på hygiejnen i det daglige arbejde med borgerne.
  • Vi har været i dialog med kommuner og samarbejdspartnere om vores håndtering af situationen, og vi koordinerer løbende vores foranstaltninger med de berørte parter.

Vi opdaterer løbende denne side, så du kan følge med i, hvordan vi forholder os til situationen. Har du spørgsmål til os om vores forholdsregler, så er du velkommen til at kontakte vores kommunikationsmedarbejder Sofie Ditlevsen ved at udfylde kontakt formularen nederst på siden.

Hvis du bliver syg

Bliver du selv syg, så bør du følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De opdateres løbende og du kan finde dem her https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Er du medarbejder hos HB-Care, en af vores samarbejdspartnere eller benytter du dig som borger af vores services, så bør du desuden gøre os opmærksomme ved mistanke om smitte med Corona-virus. Det gør du ved at kontakte din nærmeste leder eller kontaktperson i HB-Care. På den måde er du med til at mindske smitterisikoen.