Personlig datahåndtering

Privatlivspolitik HB-Care A/S

Her kan du læse, hvordan vi hos HB-Care behandler personoplysninger for borgere, der er i kontakt med os.

HB-Care A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger finder du her:

HB-Care A/S
Korskildelund 2
2670 Greve
CVR-nr. 65864010
E-mail: kontakt@hb-care.dk
Telefon: 36 72 10 10

Vores Databeskyttelseskonsulent
For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelseskonsulent:

E-mail: databeskyttelse@hb-care.dk

Dine rettigheder

Du har i henhold til lovgivningen nogle generelle rettigheder. Du bedes kontakt os, hvis du ønsker at gøre brug af dem. Vi vil så undersøge, om betingelserne er opfyldt. Kan vi ikke imødekomme dit ønske, får du en skriftlig forklaring på hvorfor.

Du har:

  • Ret til at se oplysninger: Du har ret til at få indsigt i bl.a. de oplysninger, vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet.
  • Ret til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, tidligere end vi ellers ville have slettet vores data om dig.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. I de tilfælde må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse : Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Læse mere om dine rettigheder i vejledningen fra Datatilsynet.

Klager

Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Databehandling for borgere der er visiteret til kørsel hos HB-Care

Formål

Vi opsamler / modtager informationer om dig for at kunne oprette og administrere af din kørsel via HB-Care, herunder udførelse af dine ture inklusive kontakt til dig og eventuelle pårørende, behandling af klager m.v. Endvidere benyttes informationerne i forbindelse med afregning med din bopælskommune, som skal betale for kørslen.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger; Navn, adresse, e-mail og telefonnummer, oplysninger om dine ture (til/fra) og dine betalinger m.v.
  • Følsomme oplysninger: Relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine ture (hjælpemiddel, særlige behov m.v.).
  • CPR-nummer: For at sikre din identitet og at vores oplysninger om dig er ajourførte.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra din bopælskommune, som visiterer dig til kørsel, samt direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag

Vores retsgrundlag for behandlingen er primært GDPR artiklerne 6.1.b og 9.2.f

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med din bopælskommune, taxa-vognmænd dervaretager kørsel på vegne af HB-Care A/S samt vores databehandler Trapeze Group Europe, som driver vores kørselssystemer. De handler dog kun efter vores instruks.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Oplysninger om dine ture, afregning m.v. opbevares i løbende år + 3 år, fordi vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale.

Korrespondance med dig opbevares i vores journalsystem indtil det slettes. Dette sker normalt ca. hvert 5. år.