Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for jobansøgere, der ansøger om ansættelse hos HB-Care A/S

Version: november 2020

Når du søger ansættelse hos HB-Care A/S behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskriver vi en række forhold om vores behandling og brug af dine personoplysninger.

 

Kategorier af oplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger om jobansøgere:

Almindelige personoplysninger:

Navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, køn, fødselsdato, uddannelse og erfaring, foto og CV.

 

Formål

Vi indsamler og behandler oplysningerne til følgende formål:

Vurdering af dine kvalifikationer i forhold til den stilling, du ansøger om.

 

Gennemgang af din jobansøgning

Vurdering af dine faglige og personlige kvalifikationer i forhold til at rekruttere nye medarbejdere til HB-Care A/S

Planlægning af ansættelsessamtaler

Forberedelse af overgang til ansættelse

Evt. indhentelse af referencer fra tidligere arbejdsgivere

 

Kilder

Personoplysningerne indsamles fra dig som jobansøger og med dit samtykke fra eventuelle referencer, som du oplyser til os.

 

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, køn, fødselsdato, uddannelse og erfaring, foto og CV

Behandlingen er nødvendig for at forfølge legitime interesser, som er vurdering af dine faglige kvalifikationer og kompetencer som led i rekrutteringen af nye medarbejdere til HB-Care A/S, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6.

 

Opbevaring af din jobansøgning

Når vi indhenter og behandler oplysninger er det baseret på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a, og databeskyttelseslovens § 6.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for vurdering af dine kvalifikationer i forhold til at rekruttere nye medarbejdere til HB-Care A/S, giver du os frivilligt personoplysningerne netop med henblik på dette.

 

Samtykke

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke vores behandling af dine personoplysninger forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

 

Videregivelse

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre lovgivningen kræver det.

 

Opbevaringsperiode

Hvis der meddeles afslag, slettes jobansøgninger og øvrige personoplysninger ved afslutningen af ansættelsesproceduren, når de vedrører en konkret stilling, medmindre vi har dit samtykke til at opbevare dine personoplysninger og jobansøgning i længere tid.

Ved uopfordrede ansøgninger slettes personoplysningerne og jobansøgningen senest 6 måneder efter afslutningen af ansættelsesproceduren.

Bliver du ansat hos HB-Care A/S opbevarer vi personoplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Dine øvrige rettigheder

Du har – med databeskyttelseslovgivningens begrænsninger – visse rettigheder:

Retten til indsigt i personoplysninger

Retten til at få ændret ukorrekte oplysninger

Retten til at få slettet oplysninger (”retten til at blive glemt”)

Retten til at få begrænset oplysninger

Retten til dataportabilitet (hvor behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt)

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne (hvor behandlingen er baseret på legitime interesser)

 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Klagen kan indgives på www.Datatilsynet.dk

 

Ret til indsigelse

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor vores hjemmel til behandling er legitime interesser som angivet ovenfor. HB-Care A/S må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre HB-Care A/S påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på databeskyttelse@hb-care.dk.